Heeft de dieselauto nog toekomst?

Het is je vast niet ontschoten, de afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de ontwikkelingen van de dieselmotoren en de uitstoot daarvan. Maar wat heeft dit voor effect op de bestaande auto’s met dieselmotoren? 

Krimpende vraag naar dieselauto’s

De autobranche staat niet stil. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien we veel veranderingen in de markt. Dit heeft veel invloed op de restwaardes van de auto’s. We zien dat met name in Duitsland een krimpende vraag is naar dieselauto’s. De eerste effecten daarvan zijn nu al merkbaar. Bij het aangaan van een leasecontract 4 jaar geleden, hebben we dieselauto’s op een bepaalde waarde gezet. Nu zien we dat die waardes zwaar onder druk staan en dat deze dieselauto’s veelal met verlies vermarkt worden (bijvoorbeeld de 14% bijtelling auto’s). 

Inmiddels worden er in Duitsland verdere maatregelen getroffen die “vervuilende auto’s” moeten weren uit de grote steden. Hiervoor zijn de milieuzones in het leven geroepen. Zelfs een jonge dieselauto met de nieuwste software, kan daardoor geweerd worden uit de binnenstad van diverse steden. 

Omslagpunt voor dieselauto’s verschuift

Voorheen was het zo dat bij een bepaald kilometrage per jaar, een auto met dieselmotor veel interessanter was. Tegenwoordig ligt dat omslagpunt een stuk verder. Zo kan het interessanter zijn om bij een wat hoger jaarkilometrage toch te kiezen voor een benzineauto. Door de huidige marktontwikkeling en het toekomstbeeld, worden de restwaardes bij het aangaan van nieuwe leasecontracten voor dieselauto’s lager ingezet dan voorheen. Maandtarieven voor deze auto’s vallen daardoor hoger uit dan dat ze dit in het verleden deden.

Onze conclusie

Het einde van de dieselmotor is nog niet in zicht. Ook al hebben de eerste merken de ontwikkeling van nieuwe motoren al stopgezet, de diesel zal in zijn huidige vorm nog wel even blijven bestaan. Hou bij de aanschaf van een nieuwe auto altijd rekening met de veranderingen in de markt. Kies bewust en bepaal op basis van actuele gegevens of diesel wel echt de beste brandstof is voor jouw mobiliteitswens.

Elektrisch rijden als alternatief

Wil je niet afwachten hoe de toekomst van dieselauto’s zich ontwikkelt? Kies dan voor een duurzaam alternatief. Een 100% elektrische auto is zo’n duurzaam alternatief. Het omslagpunt voor deze auto’s is namelijk lager dan bij dieselauto’s. Een elektrische auto is in veel gevallen weliswaar duurder in aanschaf. De bijtelling van slechts 4% en de lage onderhoudskosten zorgen echter voor een lagere prijs per kilometer. Een elektrische auto leasen is daarom in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van dieselauto’s