Milieu zones

Verboden gebied in Duitsland

In steeds meer Duitse steden is het niet toegestaan om bepaalde gebieden met een gemotoriseerd voertuig binnen te rijden. Deze milieuzones zijn ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alleen met de juiste milieusticker kunt u het gebied met de auto betreden.

Milieusticker

De milieuzone is te herkennen aan het milieuzonebord. Het onderbord geeft aan met welke milieusticker (Umweltplakette) het gebied betreden mag worden. Bezitters van een voertuig met Nederlands kenteken kunnen voor de sticker onder andere terecht bij VWE.

Emissieklassen

Auto’s die geproduceerd zijn na 1 januari 2006 krijgen een groene sticker. Van oudere auto’s moet worden bekeken aan welke milieunorm ze voldoen. De milieusticker wordt op kenteken afgegeven en is in Nederland dus onbeperkt geldig.

Voor de milieusticker zijn vier emissieklassen gedefinieerd:

Klasse 1: Auto’s met hoogste uitstoot van fijnstof. Deze komen niet in aanmerking voor een milieusticker.

Klasse 2: Voertuigen met dieselmotor zonder katalysator. Sinds 1 januari 2010 is het echter niet meer toegestaan om met de rode sticker de milieuzones te betreden.

Klasse 3: Dieselauto’s die achteraf zijn voorzien van een retrofit roetfilter, krijgen een gele milieusticker.

Klasse 4: De groene sticker wordt afgegeven aan auto’s die het minste fijnstof uitstoten. Benzine- en LPG-wagens die voorzien zijn van een geregelde katalysator kunnen hiervoor in aanmerking komen.

U kunt de milieusticker ook bij VWE verkrijgen.

Kijk op de website: www.milieuvignet-duitsland.nl voor een actueel overzicht van de Milieuzones.

Autolease inclusief: