Waar wij voor staan

Autolease Twente staat voor “Flexibiliteit en Mobiliteit ten top!”. Men wil hiermee uitdragen dat alles bij Autolease Twente mogelijk is en men er alles voor zal doen de mobiliteit zo efficiënt en zo flexibel mogelijk in te richten.Hieronder worden deze actiepunten afzonderlijk besproken en uiteindelijk zal de samenhang naar voren komen wat uiteindelijk leidt tot de MVO visie van Autolease Twente.EerlijkheidEerlijk ondernemen staat hoog in het vaandel bij Autolease Twente. Onder eerlijk ondernemen verstaat Autolease Twente het oprecht zaken doen met klanten zodat er een win-win situatie ontstaat bij beide partijen.Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is ook een streefwaarde van Autolease Twente. Klanten moeten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van het personeel en de juistheid van de toezeggingen en uitspraken van het personeel. Hierdoor kunnen beide partijen voordeel behalen uit de transactie.

Rechtvaardigheid

Eén van de aspecten waar de klant op moet kunnen vertrouwen is dat men rechtvaardig wordt behandeld. Dit betekendt niet alleen dat de opbouw van het contact moet bestaan uit een voor de klant rechtvaardige calculatie, maar ook uit ethisch verantwoorde voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat de hiervoor genoemde drie morele waarden verwezenlijkt kunnen worden zijn de volgende twee bedrijfswaarden opgesteld:

Persoonlijke benadering en korte lijnen

Door direct contact met de klant kan voorkomen worden dat één van de hiervoor genoemde waarden niet kan worden nageleefd. Ook zorgt dit ervoor dat er klantgericht gehandeld wordt wat een Autolease Twente onderscheidt van de concurrentie.

Flexibiliteit

Door flexibel te ondernemen kan ervoor gezorgd worden dat de beloftes van Autolease Twente waargemaakt kunnen worden. Dit vertaald zich in het naleven van de afspraken en het mobiel houden van de klant. Ook kan in combinatie met de eerste bedrijfswaarde snel geschakeld worden wat de klant compleet ontzorgd.

Autolease inclusief: