elektrische auto huren

Elektrische bedrijfswagens voor zero emission zones

Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten voor bepaalde binnensteden een zogenaamde zero emission zone invoeren. De overheid heeft daarbij ook aandacht voor de positie van ondernemers met eigen bestelauto’s. Dankzij een overgangsregeling, subsidies en fiscale regelingen kunnen zij de overstap op een manier maken die ook reëel is voor hun bedrijfsvoering. In dit artikel leggen we je precies uit hoe dat zit.

Wat zijn dat voor zones?

Er zijn inmiddels zo’n 40 Nederlandse gemeenten, waaronder Schiphol, die een zero emission zone willen instellen zodra dat kan. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.

Meer informatie over de nieuwe situatie is te vinden via de overheidssite OpwegnaarZES.

Overgangsregeling en ontheffingen

Omdat het niet reëel is dat elke onderneming emissievrij rijdt vanaf 2025, is er ook een overgangsregeling. Daarmee is het voor bepaalde bestelwagens nog steeds mogelijk om in zero emission zones te komen.

zero-emissiezones voor bestelauto's
(bron: OpwegnaarZES/Rijksoverheid)

Voor voertuigen die buiten deze situaties vallen, is het in bepaalde gevallen mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Dit is een van de manieren waarop de overheid meedenkt met ondernemers.

Subsidies voor ondernemers

Een emissieloze bedrijfswagen aanschaffen vergt uiteraard een flinke investering. Om die reden komt de overheid ondernemers tegemoet. Tussen 2021 en 2025 kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een subsidie om een bestelbus of vrachtwagen te kopen die past binnen het nieuwe beleid. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken. Bij Autolease Twente weten we precies wat er allemaal mogelijk is voor jouw situatie, dus laten we eens in gesprek gaan hierover!

Stapsgewijze uitfasering

Veel van onze klanten denken al aan verduurzaming van hun wagenpark of zijn daar al enkele jaren mee bezig. Daardoor hebben we veel praktijkervaring opgedaan die ook jouw bedrijf verder kan helpen. Bijvoorbeeld hoe je een uitgebreid wagenpark stapsgewijs kunt verduurzamen zodat het samenvalt met de normale vervanging. Alles in één keer omzetten naar elektrische bedrijfswagens is immers financieel niet aantrekkelijk of vaak zelfs onmogelijk. Maar er zijn genoeg opties.

Meer weten over verduurzamen?

Voor meer informatie over subsidies of de te volgen stappen in jouw situatie kun je altijd vrijblijvend contact met Autogroep Twente of Autolease Twente opnemen.