Vragen over facturen

Factuur leasetermijn

Voor het eind van elke maand worden de maandelijkse leasetermijn(en) gefactureerd. Automatische incasso’s worden ongeveer een week later uitgevoerd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze financiële administratie.

Brandstof factuur

Indien u brandstof in uw leasecontract heeft opgenomen, betaalt u maandelijks een brandstofvoorschot. Dit voorschot wordt als onderdeel van de maandelijkse leasetermijnen gefactureerd en wordt apart gespecificeerd op de factuur. Eens per kwartaal worden de in rekening gebrachte voorschotten verrekend met de werkelijke transacties en ontvangt u separaat een doorbelasting of creditering.

Doorbelastingen

Naast de factuur van de leasetermijnen kunt u aparte facturen ontvangen voor overige posten zoals bekeuringen, eigen risico’s, kilometerafrekeningen. Heeft u verder vragen over facturen dan kunt u contact opnemen via info@autoleasetwente.nl of +31 (0)546 443-120.